Praktiske oplysninger Drejø
Ændringer? Så send en mail til webmaster@drejo.dk rev. jan. 2016

Emne

Kontakt

Hvor

Tlf.nr.

e-mail & evt. hjemmeside

Alarm - brand   - ulykke

Alarmcentralen

 

112

 

Bibliotek   & Arkiv

Else Hjort

Drejø Brovej 14

4036 5827
6124 0882

drejoarkiv@gmail.com
  www.drejøarkiv.dk

Drejø Brand-vagt   & Vejmand

Leif Elmelund   Nielsen

Brandstation i   Drejø By

6222 1248

 

Webkalender   & hjemmeside

Niels Kr. Mortensen

www.drejo.dk

5376 3044

webmaster@drejo.dk

Drejø feriecenter

www.glkolonierne.dk

Drejø Brovej

3956 5511

riha@dlf.org

Forsamlings-huset

Ole Jørgensen

Kirkevejen 1

6221 8804

lillebo6@gmail.com
  Drejø Forsamlingshus

Færgen Højestene

2128   7938

 

6223 3000

Tlf. tid: kl.   8 – 12

Graver

Ursula   Weidemann

Bækskildevej 3

2893 4384

baekskilde@mail.dk

Ny Havn

Svendborg Havn Esther Jensen

Svendborg

6223 3080 2818 6561

havn@svendborg.dk

Gl. Havn

Havnefoged
Poul Skovgaard

Vigsvej 2

2250 4470

vigsvej2@drejo.dk

Hjertestarter

Brandvagt

Boldbanen   ved kroen

112

 

Kro & Købmand

Anne-Birgitte   Christensen

Vigsvej 1

5046 1575

ab@drejokro-kobmand.dk

Offentligt toilet

I sommerhalvåret ved begge havne

     

Renovation

Johannes Madsen

Drejø Skovvej 22

6154 2573

 jm@drejokro-
kobmand.dk

Sognepræst

Tamira Mariann   Jørgensen

Drejø Brovej 10

6221 3511

tmj@km.dk

DrejøPosten

Hanne Ørum

Drejø Skovvej 17

2843 8581

drejoposten@drejo.dk